Skip to content

info

info
Home arrow Klachten arrow Persoonlijkheids stoornissen
Skip to content
Persoonlijkheids stoornissen PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
Persoonlijkheids stoornissen
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8

 

Depressie.

Als de problematiek zich uit in de vorm van een depressie zijn er grote verschillen te constateren tussen een anaclytische en een introjectieve depressie.

- De introjectieve depressie wordt gekenmerkt door schuldgevoelens, hevige zelfkritiek, perfectionisme en verdrongen agressie of agressie geremdheid.

- De anaclitische depressie wordt vooral gekenmerkt door schaamtegevoelens, gevoelens van minderwaardigheid en gevoelens van leegte als reactie op verlies, afwijzing en verlating. t.g.v hun buitensporige behoefte aan affectie of genegenheid, intimiteit en warmte. Ze klagen vaak over existentiële wanhoop en het gevoel dat hun leven leeg en betekenisloos is.

 

Betekenis van dit onderscheid voor de therapie

Onderzoek wijst uit dat borderliners van het introjectieve type het goed deden als het accent in de therapie kwam te liggen op inzicht en interpretatie, terwijl anaclitische borderliners, met een sterke afhankelijkheidsbehoefte, dan juist achteruitgang vertoonden. Zij hadden vooral baat bij steunende interventies en een positieve therapeutische relatie.

 

Een ander zinvol onderscheid is dat tussen een ‘moving away, een moving toward en een moving against type. Wat respectieve betekent: een type dat zich van anderen afkeert, een type dat zich tot anderen wendt en een type dat zich tegen anderen keert. Het moving away type heeft een onveiliger hechting (met name vermijdend gehecht) dan het moving toward type en heeft minder complexe interne beelden van anderen. Het is het meest kwetsbare type. Het moving away type lijkt sterk op het introjectieve type terwijl het moving toward type sterk lijkt op het anaclitische type. Het moving against type kenmerkt zich door een lagere emotionele investering in anderen en een grote mate van egocentriciteit. Dit type lijkt te verwijzen naar een narcistische structuur met een afwijzende hechting.

 

Positieve en negatieve eigenschappen

De balans tussen positieve en negatieve persoonlijkheidstrekken zijn van grote voorspellende

waarde qua therapieresultaat. Als negatieve trekken worden offensiviteit en passiviteit genoemd. Borderline patiënten hoog op de offensieve factor zijn vooral de omgeving tot last (zijn meer antisociaal dus) terwijl patienten hoog op de passieve factor vooral zichzelf tot last zijn (die zijn meer depressief-masochistisch of zelfondermijnend) Als positieve factor wordt consciëntieusheid genoemd, dus ietwat obsessief-compulsief.. Die doen het in therapie namelijk beduidend beter dan de gemiddelde borderline patiënt, terwijl patiënten met antisociale trekken (de offensieve factor) nauwelijks verbeteren.

 

 

  
< Vorige   Volgende >