Skip to content

info

info
Home arrow Klachten arrow Persoonlijkheids stoornissen
Skip to content
Persoonlijkheids stoornissen PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
Persoonlijkheids stoornissen
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8

 

Het Introjectieve en het Anaclitische type.

Bij een gezonde psychische ontwikkeling ontstaat er een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. Een evenwicht dus tussen de behoefte een onafhankelijk zelfstandig individu te zijn en de behoefte aan emotionele verbondenheid of intimiteit met anderen. Een gezonde ontwikkeling resulteert dus in een stabiele identiteit en in stabiele wederkerige relaties. Pathologie, ontstaan door eenzijdige nadruk op een van beide aspecten, kan zich dan, in verschillende mate van ernst, manifesteren als introjectieve of als anaclitische pathologie.

 

Anaclitische pathologie.

Anaclytische pathologie betreft een buitensporige preoccupatie met het vestigen en het in stand houden van relaties en de angst niet geliefd te worden of niet te kunnen steunen op anderen. M.a.w. mensen met een anaclytische problematiek worden gekenmerkt door stress en desorganisatie als ze geconfronteerd worden met ervaringen van afwijzing, verlaten worden, verlies en scheiding. Niet zelden is er sprake van een gebrekkige separatie, afhankelijkheid en problemen met meer volwassen, wederkerige relaties. Het kan zich, afhankelijk van het bereikte ontwikkelingsniveau, manifesteren als borderlinepersoonlijkheidsstoornis, infantiele of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, hysterische persoonlijkheidsstoornissen of als een anaclitische depressie,

 

Introjectieve pathologie.

Karakteristiek voor  de introjectieve pathologie is de overdreven nadruk op identiteit en autonomie, die verband houdt met angst voor nabijheid en wantrouwen jegens anderen en is vaak gerelateerd aan een 

angstig/ vermijdende hechting. Opvallend is dikwijls gevoelsarmoede en een preoccupatie met dingen en ideeën, i.p.v. gevoelens, mensen en relaties. Conflicten binnen de introjectieve pathologie hebben meestal betrekking op schuldgevoelens, problemen met gevoelens in het algemeen en speciaal met woede en agressie ten opzichte van anderen en zichzelf.

Het kan zich, afhankelijk van het bereikte ontwikkelingsniveau, manifesteren als een extreme achterdochtigheid en wantrouwen, als een obsessief-compulsieve (dwangmatige) persoonlijkheid, als een vorm van narcisme of een introjectieve depressie

 

Bij het introjectieve type, het meer in zichzelf gekeerde type, staat vermijdende gehechtheid voorop en overheerst dus vooral het “need-fear dilemma" terwijl bij het anaclitische type een preoccupatie met relationele thema’s speelt en een angst voor verlating, gepaard gaande met een sterke affect labiliteit.


 
< Vorige   Volgende >