Skip to content

info

info
Home arrow Klachten arrow Depressie
Skip to content
Depressie PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
Depressie
Pagina 2

De term depressie verwijst naar een breed spectrum van gevoelstoestanden.

Depressieve reactie verwijst naar een gevoelsreactie bij tegenslag of verlies en is een gezonde uiting van alledaags verdriet, en is altijd gekoppeld aan een duidelijke gebeurtenis.

Depressieve stemming duurt vaak langer en de aanleidingen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar.

Depressieve stoornis. Daarvan spreekt men als er sprake is van een depressieve stemming als centraal kenmerk, maar er ook andere symptomen aanwezig zijn. Men moet minstens 14 dagen aan 5 van 9 genoemde symptomen voldoen.

Depressief als gevolg van?

1. Een verlies gebeurtenis. Het verlies van je geliefde, je baan, je huis, je zekerheden in het leven kunnen tot een depressie leiden. Deze groep heeft niet kunnen rouwen. Ze hebben hun gevoelens over het verlies niet kunnen of mogen uiten. Het normale verdriet kon niet tot uiting komen en geeft – soms na jaren – aanleiding tot een depressie.

2. Verdrongen kwaadheid. Ook dat kan aan de basis van een depressie liggen. Er is iets gebeurd waarover je eigenlijk woedend zou moeten worden, maar dat slik je weg. De woede blijft in je keel steken en als een boemerang komt de kwaadheid in de vorm van een depressie bij je terug.

3. Affectieve verwaarlozing. Vaak gaat een depressieve grondstemming schuil achter een scala van lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak. Het betreft vaak volwassenen die als kind affectief zijn verwaarloosd. Ze waren niet welkom genoeg, er was niet voldoen liefde voor hen of ze moeten voldoen aan onmogelijke eisen en mochten niet zijn zoals ze waren.

Enkele cijfers.Gevoelens van uitzichtloosheid, moedeloosheid of wanhoop, energieverlies, verminderde eetlust, problemen met slapen en vooral verlies van alle plezier in het leven. De pressie lijkt een volksziekte te worden. Ongeveer 20% van de bevolking krijgt ooit in zijn leven een depressie. In 10 a 20 procent van de behandelde gevallen is het verloop chronisch, d.w.z. dat het langer dan twee jaar duurt. In 50 procent van de gevallen komt de depressie binnen enkele jaren nog eens terug. Van alle stoornissen heeft depressie het hoogste suïciderisico. Van alle suïcides, ruim 1500 per jaar, heeft de helft aan een depressie geleden. Ruim 13% van de bezoekers van het spreekuur van de huisarts heeft een depressie. Slechts ruim de helft daarvan wordt door de huisarts onderkend. 20% van de herkende gevallen wordt doorgestuurd nar de ggz. Eenmaal daar belandt, krijgt 80% een ambulante behandeling en 20% wordt opgenomen.

Behandeling Naast eventuele biologische factoren spelen bijna altijd sociale en psychologische factoren een rol bij het ontstaan of het instandhouden van een depressie. Vaak zijn dat conflicten rondom woede, afhankelijkheid en een laag gevoel van eigenwaarde. Daarom wordt naast medicatie (indien nodig) therapeutische behandeling voor wenselijk gehouden. Dat kan een cognitieve-, een gedrags-, een interpersoonlijke- of een inzichtgevende therapie zijn.

Niet zelden is het nodig om naast de symptomen ook aandacht te besteden aan de onder de symptomen gelegen persoonlijkheidstrekken. Als men gemotiveerd is en een vertrouwens-relatie kan opbouwen is een depressie heel goed te behandelen. 
Volgende >