Skip to content

info

info
Home arrow Klachten
Skip to content
Klachten

In het onderstaande worden een groot aantal klachten of stoornissen besproken, met name:

1. Depressie 8. Trauma
2. Angststoornissen 9. Persoonlijkheids stoornissen
3. Burnout 10. Somatoforme stoornissen
4. Relatieproblemen 11. Diversen
5. Eetstoornis 12 . Gevoel van eigenwaarde
6. Dwang-verschijnselen 13 . Spiritualiteit
7. Gevoelens van onzekerheid of minderwaardigheid
Depressie PDF Afdrukken E-mail

De term depressie verwijst naar een breed spectrum van gevoelstoestanden.

Depressieve reactie verwijst naar een gevoelsreactie bij tegenslag of verlies en is een gezonde uiting van alledaags verdriet, en is altijd gekoppeld aan een duidelijke gebeurtenis.

Lees meer...
 
Angststoornissen PDF Afdrukken E-mail

ANGSTSTOORNISSEN.

Soorten angst.

Hoewel de lichamelijke verschijnselen van de meeste angsten hetzelfde zijn, kan de aard van de angst waaraan mensen kunnen lijden heel verschillend zijn. Zo is er een groot verschil tussen:

Lees meer...
 
Burnout PDF Afdrukken E-mail

Stress en burnout zijn omvangrijke gezondheidsproblemen. 12 op de 100 bezoekers aan de huisarts hebben te maken met stressklachten. Van de 30.000 mensen die jaarlijks door psychische klachten in de wao terechtkomen wordt 30% door stress en overbelasting veroorzaakt. Volgens het centraal bureau voor de statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burnout verschijnselen.

 

Lees meer...
 
Relatieproblemen PDF Afdrukken E-mail

Ziek van of door je relatie?

Relatieproblemen zijn heel vaak oorzaak van depressiviteit en de hoofdoorzaak van stress

Lees meer...
 
Eetstoornissen PDF Afdrukken E-mail

 Iedereen is dagelijks met eten bezig, dat hebben we immers nodig om in leven te blijven. Je kunt ook eten voor de gezelligheid of om iets te vieren. Eten om jezelf te troosten is al iets bedenkelijker en lijdt dikwijls tot overgewicht.

Lees meer...
 
Dwangverschijnselen PDF Afdrukken E-mail

De meeste mensen kennen vanuit hun jeugd wel een of enkele voorbeelden van lichte dwangverschijnselen, zoals niet op de naden van stoeptegels mogen stappen want anders...... Meestal vormen dergelijke gedachten en handelingen geen probleem omdat ze het dagelijkse leven niet verstoren. Maar ingeval van een echte obsessief-compulsieve stoornis is dat wel het geval. Dan gaan dwanggedachten gepaard met dermate grote angstgevoelens dat ze door middel van dwanghandelingen bestreden moeten worden

Lees meer...
 
Minderwaardigheid PDF Afdrukken E-mail

Veel cliënten van psychotherapeuten kunnen het zinnetje: "Ik ben een waardevol mens" hun strot niet uit krijgen. Sommigen kunnen zelfs niet zeggen: "Ik heb het recht er te zijn." Om nog maar niet te spreken van: "Ik  hou onvoorwaardelijk van mezelf"  Daaruit blijkt wel dat een gebrekkig gevoel van eigenwaarde vaak tengrondslag ligt aan wat voor klachten of stoornissen dan ook.

Lees meer...
 
Trauma's PDF Afdrukken E-mail

1. De objectieve en subjectieve kant van traumatische gebeurtenissen.

Onder de objectieve kant verstaan we "wat er precies gebeurd is", onder de subjectieve kant hoe men de gebeurtenis ervaren heeft. Het is niet zozeer de objectieve kant die bepalend is of de gebeurtenis "schokkend of traumatisch" moet worden genoemd, maar de subjectieve kant.

Lees meer...
 
Persoonlijkheids stoornissen PDF Afdrukken E-mail

Algemene inleiding: Over cognitief-affectieve schema's en patronen.

Door dat wat je vanaf je geboorte meemaakt aan positieve of negatieve gebeurtenissen en ervaringen ontwikkel je bepaalde cognitief-affectieve schema's. Dat zijn opvattingen of overtuigingen over jezelf en anderen met de daaraan gekoppelde gevoelens en verwachtingen die jouw gedrags- en reactiepatroon bepalen. Die gebeurtenissen en ervaringen kunnen natuurlijk positief of negatief zijn geweest en dat maakt een groot verschil voor het latere functioneren.

Lees meer...
 
Somatoforme stoornissen PDF Afdrukken E-mail

over het verband tussen innerlijke conflicten en lichamelijke klachten

Mensen kunnen ziek worden, last krijgen dus van lichamelijke functiestoornissen en daardoor klachten en pijn krijgen. Als de hartfunctie of de longfunctie of de nierfunctie of de darmwand is aangetast krijgt men last, dat spreekt vanzelf.

Lees meer...
 
Diversen PDF Afdrukken E-mail

onder deze kop vindt je een aantal teksten die verhelderend zouden kunnen werken.


Lees meer...
 
Gevoel van eigenwaarde PDF Afdrukken E-mail

In deze categorie zijn een aantal teksten te vinden om het grote belang van een gezond gevoel van eigenwaarde te benadrukken

Lees meer...
 
Spiritualiteit PDF Afdrukken E-mail

In deze categorie zijn teksten te vinden over het verschil en de overeenkomsten tussen psychotherapie en een spiritueel pad.

 

 

Lees meer...